• FMC Centrum Medyczne próba wydolnościowa

Próba wysiłkowa Łódź dr Pietruszyński

EKG i próba wysiłkowa Łódź

Próba wysiłkowa przeprowadzana jest przez dr n. med. Roberta Pietruszyńskiego. Uczestniczył w misji medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczał sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Baku. W FMC Centrum Medycznym oferujemy wszystkie nieinwazyjne badania układu krążenia przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu medycznego. Na miejscu doktor może wykonać echokardiografię przezklatkową, Holter RR (ABPM), Holter EKG (12 kanałów), elektrokardiografię, spiroergometrie (CPET), próbę wysiłkową EKG oraz spirometrię. Daje to możliwość szybkiej profesjonalnej diagnostyki i ewentualnego skierowania pacjentów na kolejne badania inwazyjne. Naszą misją od 1991 roku jest dostarczanie Państwu usług medycznych na najwyższym światowym poziomie. Naszej klinice zaufało już tysiące pacjentów.

Kliknij i zobacz skrót informacji w PDF

Czym jest próba wysiłkowa?

Próba wysiłkowa (spiroergometria, ergospirometria, test wydolnościowy) to badanie sprawdzające odpowiedź organizmu (układu sercowo-naczyniowego, mięśniowego i oddechowego) na wysiłek fizyczny. Badanie CPET jest najlepszym sposobem na ocenę skuteczności leczenia niewydolności serca lub przebytego zawału mięśnia sercowego. Podczas wysiłku fizycznego na bieżni lub ergometrze wykonywane jest badanie elektrokardiograficzne (EKG), pomiary ciśnienia krwii tętniczej i fizykochemiczna analiza wdychanego i wydychanego powietrza. Badanie wydolnościowe pozwala również precyzyjnie określić metablizm komórkowy i wydolność fizyczną sportowców, co przyczynia się do osiągniecia lepszych osiągnięć. Próba wysiłkowa jest niezwykle przydatna w rokowaniu chorób w kardiologii, pulmonologii i w medycynie sportowej. EKG wysiłkowe umożliwa również wczesne wykrycie wielu groźnych dla zdrowia i życia chorób układu sercowo-naczyniowego.


EKG wysiłkowe Łódź


EKG wysiłkowe Łódź
Podczas EKG wysiłkowego elektrokardiograf obrazuje pracę serca podczas wysiłku fizycznego o różnej intensywności. W trakcie próby wysiłkowej badane jest również ciśnienie krwii tętniczej. W warunkach intensywnego wysiłku fizycznego możliwe jest wcześniejsze wykrycie wielu dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego, wdrożenie wczesnego leczenia i profilaktyki zdrowotnej. EKG wysiłkowe jest bardzo przydatne w wczesnym rozpoznawaniu takich schorzeń jak zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca czy stan przed zawałem mięśnia sercowego. Lekarze specjaliści zalecają wykonanie spiroergometrii przynajmniej raz w życiu.


Badanie wydolnościowe dla sportowców


sport spiroergometria ergospirometria
Spiroegrometria/ergospirometria jest najlepszą metodą oceny wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym i wytrzymałościowym. Na podstawie fizykochemicznej analizy wdychanych/wydychanych gazów (O2 i CO2), wentylacji (VE) i częstości pracy serca (HR) możliwe jest wyznaczanie progów metabolicznych Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP) i stref metabolicznych. Dostarczone informacje umożliwiaja tworzenie lepszego planu treningowego. Wraz wydłużeniem czasu trwania wysiłku fizycznego wzrastają osięgnięcia i korzyści płynące z treningu „na progach” oraz zmniejsza się ryzyko przetrenowania i zużycia organizmu. Zapraszamy próba wysiłkowa Łódź Kopernika 48/50.


Próba wysiłkowa w centrum Łodzi
Sprtowcy posiadający aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu są zwolnieni konsultacji lekarskiej. W przypadku braku posiadania skierowania na badanie wystawione przez lekarza kardiologa lub braku orzeczenia należy zapisać się na wizytę kwalifikacyjną. Niektóre dysfunkcje układu sercowo-naczyniowego mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia podczas bardzo intensywnego wysiłku fizycznego, dlatego konieczna jest konsultacja kardiologiczna. Kardiolog przed badaniem orzeka ewentuane przeciwszkania do testów wysiłkowych na postawie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego i ewentualnych niezbędnych badaniach dodatkowych wykonywanych w trakcie konsultacji lekarskiej. Do badań obrazowych należą spoczynkowe badanie EKG i badanie echokardiograficzne przedklatkowe. Najważniejszym zadaniem lekarza jest wykluczenie wady aorty, która jest przeciwwskazaniem do wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego. Zapraszamy EKG wysiłkowe Łódź Kopernika 48/50.

Wskazania do próby wysiłkowej:


  •  Niewiadomego pochodzenia bóle klatce piersiowej.
  •  Ocena skuteczności prowadzonego leczenia kardiologicznego.
  •  Ocena rokowania pacjentów po przebytym zawale serca.
  •  Kontrola wszczepionego stymulatora serca lub rozrusznika.