Próba wysiłkowa - Ergospirometria/Spiroergomeria (sercowo-płucny test wysiłkowy)


Próba wysiłkowa (ergospirometria/spiroergometria/badanie CEPT) jest podstawową metodą oceny wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym, nie tylko w konkurencjach wytrzymałościowych. Dzięki tej metodzie wykorzystywanej w szkoleniu olimpijskim możliwa jest ocena m. in. całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max), najbardziej identyfikowalnego prognostycznego wskaźnika wydolności fizycznej tlenowej. Na podstawie analizy wdychanych/wydychanych gazów (O2 i CO2), wentylacji (VE) i częstości pracy serca (HR), dzięki wykorzystaniu metod (np. EQQ i V slope), możliwe jest wyznaczanie progów metabolicznych Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP) oraz stref metabolicznych. W oparciu o wyznaczone progi możliwa jest budowa planów treningowych. Wraz ze wzrostem dystansu danej konkurencji wzrasta korzyść z treningu „na progach” oraz zmniejsza się ryzyko przetrenowania.

    FMC dysponuje nowoczesnym sprzętem:

  •  Ergospirometr - system cpet MetaLyzer 3B „breath-by-breath” firmy CORTEX Biophysik GmbH;
  •  Bieżnia ruchoma Trackmaster Treadmill Tmx 425CP;
  •  Trenażer CycleOps PowerBeam Pro z elektroniczną kontrolą intensywności i pomiarem mocy umożliwiający wykorzystanie roweru zawodnika.


FMC Centrum Medyczne

Próba wysiłkowa dla pacjentów

(CPET) - diagnostyka kardiologiczna: cpet jest podstawą oceny wydolności nie tylko w sporcie. Badanie jest coraz częściej wykorzystywane w rehabilitacji kardiologicznej. W grupie pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową ( HFrEF ) do optymalizacji parametrów terapii resynchronizującej (CRT) oraz w trakcie kwalifikacji do przeszczepu serca. Nie należy mylić badania spiroergometrycznego ze spirometrią, podstawowym badaniem w diagnostyce chorób płuc, które również wykonujemy w CMS. Badanie to jest podstawą rozpoznania chorób ( astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli ).
Próba wysiłkowa EKG (ET) w czasie badania cpet - istnieje możliwość jednoczasowej rejestracji (12 kanałowego zapisu elektrokardiograficznego) oraz wykonanie próby wysiłkowej EKG (ET). Badanie to jest niezbędne w przypadku zaleconej diagnostyki kardiologicznej (np. w przypadku arytmii). Wykorzystanie pulsometru w takim przypadku jest błędem. Wiele organizacji sportowych zaleca w ramach Medical Monitoring cykliczne wykonywanie ET. Organizatorzy prestiżowych imprez masowych coraz częściej zalecają wykonanie ET w czasie uzyskania zgody uczestnika ( Health Certivicate for Cometitive Sport Activity )

Lekarz analizujący badanie:

Lekarz analizujący/opisujący badanie


Próba wysiłkowa dla sportowców


SPORT badnie wydolnościowe


Budowa planów treningowych: zachowania prozdrowotne - redukcja masy ciała - poprawa wydolności fizycznej czy przetrenowanie. Przekraczanie progów metabolicznych wiąże się ze wzrostem ryzyka przetrenowania oraz niepożądanych zdarzeń zwłaszcza ryzyka sercowo-naczyniowego. Brak aktywności fizycznej daje podobne ryzyko co niekontrolowane przybywanie nad progiem beztlenowym (AT) a zwłaszcza nad progiem kompensacji oddechowej (RCP). Wyznaczone na podstawie cpet strefy metaboliczne są podstawą współczesnego treningu redukującego masę ciała. Na podstawie badania cpet możliwa jest w ramach konsultacji lekarskiej budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne

Biegi - największe korzyści z badania odnoszą biegacze długodystansowi ( biegi uliczne, maraton ), biegacze na dystansie powyżej 42,195 km ( uliczne na dystansie 100 km., górskie, ekstremalne, wielodniowe ) oraz kolarze ( R oad, MTB, Track ).

Kolarstwo - dla kolarzy mamy do dyspozycji trenażer z elektroniczną kontrolą intensywności i pomiarem mocy ( CycleOps PowerBeam Pro ) umożliwiający wykorzystanie roweru zawodnika.

Mierniki mocy - metoda ta umożliwia wyznaczenie m.in. momentu mocy (WR) na progach będącego podstawą tzw. treningu na WATACH. Wykorzystanie mierników mocy to obecnie podstawa nie tylko kolarstwa szosowego czy górskiego ( MTB ), ale również torowego ( Track ) czy w T riathlonie .Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonywania badania wysiłkowego (ergospirometria – CPET) - wizyta kwalifikacyjna - zawodnik posiadający orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zgłosić się na badanie cpet. W przypadku braku orzeczenia lub braku skierowania na badanie wystawionego przez lekarza konieczna jest konsultacja kardiologiczna. Przed badaniem wysiłkowym specjalista kardiolog w trackie wizyty kwalifikacyjnej orzeka o przeciwwskazaniu do testów wysiłkowych na podstawie wywiadu (kwestionariusz kardiologiczny) badania przedmiotowego oraz niezbędnych badań dodatkowych wykonywanych w trakcie wizyty (spoczynkowe badanie EKG, badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE - screening kardiologiczny). Badanie to umożliwia m.in. wykluczenie wady aortalnej lub patologii aorty będących przeciwwskazaniem to testów wysiłkowych oraz do uprawiania sportu w tym do udziału w zawodach sportowych.

Próba wysiłkowa - powrót do strony głównej!